Wat is POLYOX™?

POLYOX™ is een gamma in water oplosbare polymeren met een hoog moleculair gewicht die gebaseerd zijn op polyethyleenoxiden. Het biedt een veelzijdige waaier aan functionaliteiten en voordelen voor een waaier van industriële toepassingen. POLYOX™ -klassen met een hoog moleculair gewicht zijn uitstekende flocculatoren en ontwateringshulpmiddelen die kunnen worden gebruikt om effluenten met een hoge helderheid te produceren in afvalwaterbehandeling, papier en pulp, en mijnbouwtoepassingen. In tegenstelling tot andere polymeren kunnen POLYOX™ wateroplosbare polymeren en harsen zowel in systemen op basis van water als van solventen gebruikt worden.


Polyox™ Functionaliteit en Voordelen:
 

POLYOX™, polyethyleenoxide polymeren, zijn zeer efficiënte flocculatoren en waterafscheidingshulpmiddelen die kunnen worden gebruikt in waterzuiveraars en terugwinningssystemen voor vaste stoffen. Zij zorgen voor een uitstekende flocculatie van een verscheidenheid van materialen, met inbegrip van klei, lignine, papier fijn stof, silica, geoxideerde kool fijn stof, en zware metalen. POLYOX™ polymeren bieden ook een uitzonderlijke ontwatering en troebelheid reductie efficiëntie als gevolg van hun hoge affiniteit met een verscheidenheid van colloïdale en niet-colloïdale wateronzuiverheden.

 
POLYOX™ Kenmerken en Voordelen:
 

 • Compatibiliteit met een breed PH-bereik 2 -13
 • Uitzonderlijke flocculatie prestaties
 • Verhoogde ontwateringsefficiëntie
 • Hecht zich aan colloïdale materialen
 • Uitstekende afscheiding van fijne deeltjes uit waterige systemen
 • Superieure afscheiding van zware metalen uit water en oliesystemen
 • Niet-ionisch met verbeterde tolerantie voor lage zoutgehalten
 • Hoge retentie voor fijne deeltjes
 • Stabiel bij hoge temperatuur
 • Verkrijgbaar in een breed scala van molecuulgewichten
 

POLYOX™ Gebruik en toepassingen:
 

 • Papier en Pulp:
Polyox flocculants – Paper production – Retention and drainage aidsPOLYOX™ producten zijn uitstekende retentie- en flocculatiehulpmiddelen met een uitzonderlijke efficiëntie op het vlak van vulstofretentie in systemen met hoge concentraties siliciumdioxide, kaolien en anionische deeltjes. Zij kunnen worden gebruikt om de prestaties van polyacrylamiden (PAM's) en polyethyleenimines (PEI's) te verbeteren bij een gebruiksniveau zo laag als 0,2268 kg/ton. POLYOX™-polymeren zijn ook zeer efficiënte drainagehulpmiddelen die kunnen worden gebruikt in bandpersen en vezelterugwinningssystemen om de afvoersnelheid te verbeteren en het dichtslibben van filters te verminderen.
 
 • Mijnbouw:
   
Polyox flocculants – Gold Mine Processing – Flocculation
POLYOX™-polymeren bieden tal van noodzakelijke functionaliteiten in diverse mijnbouwprocessen. Zij fungeren als flocculatiehulpmiddelen voor zware metaalertsen, klei, silica en geoxideerde koolfijnstoffen in vaste scheidingsinstallaties en terugwinningssystemen. Zij zorgen ook voor een verhoogde ontwateringsefficiëntie voor een betere recuperatie en recyclage van proceswater. POLYOX™ wordt ook gebruikt om de afvalwaterstroom te behandelen om hoge duidelijkheid en lage troebelheid effluent te produceren. POLYOX™ kan gebruikt worden in combinatie met andere vlokmiddelen om de afscheiding van anionische deeltjes en de algemene flocculatieprestaties te verbeteren.
 
 • Waterbehandeling:
   
Polyox flocculants – Wastewater flocculation – Water soluble polymersPolyox flocculanten - Uitvlokking van afvalwater - In water oplosbare polymeren. POLYOX™ biedt uitstekende flocculatie- en ontwateringseigenschappen, die zeer gunstig zijn in een brede waaier van afvalwatertoepassingen. POLYOX™ vormt nieuwe complexen met polaire verbindingen en onzuiverheden zoals fenolen, harsen, minerale zuren en ureum. Het wordt ook gebruikt voor de afscheiding van silicagebaseerde materialen zoals klei en kaolien uit afvalwater. POLYOX™ kan alleen of in combinatie met andere polymeren in waterzuiveringsinstallaties worden gebruikt voor een betere afscheiding van zware metalen en anionische deeltjes.
 

Ontvang een voorbeeld

telefoon  +31. 43.711.01.00

 
Loading...