Privacy Notice (NL)

 
Online privacykennisgeving

Ingangsdatum 14 mei 2018
Inleiding Univar streeft ernaar om de privacy van haar klanten en leveranciers te beschermen conform de geldende wet- en regelgeving. Univar ondersteunt de fundamentele rechten op privacy en gegevensbescherming evenals de naleving van nationale en internationale privacywetten, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt Univar verzamelt uw persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt voor het creëren van een account, wanneer u ons belt, online accountinstrumenten gebruikt, serviceproblemen meldt, enquêtes invult, deelneemt aan wedstrijden en promoties of op andere wijze met ons communiceert. Deze informatie kan uw naam- en contactinformatie omvatten, zoals factuuradres, e-mailadres en telefoonnummers. We kunnen ook informatie verzamelen over uw account en uw gebruik van onze diensten, die uw rekeningnummer kunnen omvatten en uw facturerings- en betalingsgeschiedenis. 

We kunnen informatie verzamelen die automatisch naar ons verzonden wordt door uw webbrowser. Deze informatie omvat meestal uw Internet Protocol-adres (IP-adres), de identiteit van uw internetprovider, de naam en versie van uw besturingssysteem en browser, de datum en tijd van uw bezoek, de pagina die u naar Univar doorverwezen heeft en de pagina's die u bezoekt. We mogen ook gegevens en informatie over u verkrijgen van derden, zoals kredietinformatie van kredietbeoordelingsbureaus.

Hoe mogen we uw Persoonlijke informatie gebruiken We voldoen op de volgende manieren aan onze wettelijke verplichtingen:
-    het actueel houden van persoonsgegevens;
-    het op de juiste wijze opslaan en vernietigen daarvan;
-    het beschermen van persoonsgegevens tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang en openbaarmaking; en 
-    het waarborgen dat er passende technische maatregelen zijn getroffen om persoonsgegevens te beschermen. 

Juridische basis voor het verwerken van uw Persoonsgegevens Verwerking kan noodzakelijk zijn voor de legitieme belangen van Univar of een derde partij, behalve wanneer dergelijke belangen in conflict zijn met uw eigen belangen, rechten of vrijheden. Verwerking kan noodzakelijk zijn voor het aangaan of uitvoeren van een contract met u. Voor bepaalde aanvullende doeleinden wordt uw persoonlijke informatie uitsluitend gebruikt met uw uitdrukkelijke toestemming.

In het bijzonder kan uw persoonlijke informatie gebruikt worden:
•    om u te voorzien van effectieve en efficiënte klantenservice;
•    om op aanvraag producten, informatie en diensten aan u te verstrekken;
•    om bestellingen te verwerken die u op onze websites plaatst;
•    voor analysedoeleinden;
•    om de inhoud, functionaliteit, prestaties en bruikbaarheid van onze website te verbeteren;
•    om technische ondersteuning en hulp bij het oplossen van problemen te bieden;
•    in verband met onze wettelijke rechten en plichten; en
•    voor bepaalde aanvullende doeleinden uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming.

Uw keuzes We respecteren uw recht om keuzes te maken over de manieren waarop wij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en openbaar maken. Indien nodig wordt u gevraagd om uw keuzes aan te geven op het moment dat wij uw persoonlijke informatie verzamelen. Als u e-mail of marketingcommunicatie ontvangt, kunt u zich op elk moment afmelden voor die dienst met behulp van de afmeldfunctie die in de e-mails opgenomen is.

Hoe wij uw persoonlijke informatie mogen delen Indien toegestaan door de betreffende wetgeving, mogen we uw informatie delen:

•    Binnen Univar voor de doeleinden die uiteengezet zijn in deze online Privacykennisgeving.

•    Met onze externe dienstverleners die diensten namens ons uitvoeren. Onze externe dienstverleners zijn verplicht om adequate privacybeschermingsmaatregelen te nemen en mogen de informatie uitsluitend gebruiken voor het leveren van diensten aan Univar. Univar verkoopt, verhuurt en verhandelt uw persoonlijke informatie niet. Univar kan uw persoonlijke informatie overdragen buiten het land of het geografische gebied waarin u zich bevindt. Wanneer we dat doen zorgen we ervoor dat er passende beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

•    Zakelijke transacties en overdrachten Univar kan één of meer van zijn bedrijven kopen, verkopen, vormen of anderszins reorganiseren of aandelen of activa verkopen, bijvoorbeeld als gevolg van een verkoop, fusie, reorganisatie of liquidatie. Een transactie van dit type kan het openbaar maken van uw informatie aan potentiële kopers of partners betekenen. In dat geval zorgen we ervoor dat er passende beveiligingsmaatregelen en strikte vertrouwelijkheidsvoorzieningen aanwezig zijn.

•    Naleving van wetgeving en bescherming van onze rechten en de rechten van anderen We kunnen persoonlijke informatie openbaar maken wanneer we, te goeder trouw, van mening zijn dat openbaarmaking nodig is om te voldoen aan de wet, een gerechtelijk bevel of een dagvaarding. We kunnen ook persoonlijke informatie openbaar maken om samen te werken met een overheidsonderzoek; om een mogelijk misdrijf, zoals fraude of identiteitsdiefstal te voorkomen of te onderzoeken; om onze online gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; of om onze eigen rechten of eigendom van de rechten, eigendom of veiligheid van onze gebruikers of anderen te beschermen.

We zullen uw persoonlijke informatie niet gebruiken voor het verzenden van product- of promotieadvertenties, tenzij u ermee akkoord bent gegaan om die te ontvangen.

Externe links De websites van Univar kunnen links bevatten naar andere sites die door derden beheerd worden. Univar is niet verantwoordelijk voor de acties en het privacybeleid van websites van derden.

Cookies en andere opslagtechnologieën Univar kan “cookie”-technologie gebruiken op onze websites. Een cookie bevat informatie die door een website verzonden wordt en op uw harde schijf of tijdelijk geheugen wordt opgeslagen. U wordt om toestemming gevraagd en u kunt uw cookie-instellingen wijzigen in uw internetbrowser of op elk moment onze cookies verwijderen. We kunnen cookies gebruiken om uw voorkeuren voor onze websites op te slaan of om statistieken met betrekking tot het aantal bezoekers aan onze websites en aanvragen voor bestanden, de soorten gebruikte browsers en andere samengevoegde gegevens te verzamelen. Univar kan ook bestanden met transparante pixels (zoals GIF, PNG, etc.) gebruiken om te helpen bij het beheer van online advertenties door het verzamelen van informatie over welke advertenties verkeer naar onze websites sturen. De levensduur van deze cookies varieert van verwijdering aan het einde van een browsersessie tot maximaal 60 dagen voor voorkeursinstellingen en sommige cookies kunnen tot een jaar blijven bestaan. Univar verzamelt geen geolocatiegegevens.

Analyse Deze website kan webanalysediensten van Google, Inc. (“Google”) gebruiken. Deze analysediensten gebruiken "cookies", wat tekstbestanden zijn die op uw computer geplaatst worden, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Google kan deze informatie gebruiken volgens hun privacybeleid. Door het gebruik van deze website, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google op de wijze en voor de doeleinden die hierboven uiteen zijn gezet.

Remarketing van advertenties Deze website kan gebruikmaken van remarketingdiensten van Google AdWords, Facebook, LinkedIn, AddThis en Turn en mogelijk andere diensten om te adverteren op externe websites aan eerdere bezoekers van onze websites. Alle door ons verzamelde gegevens worden gebruikt conform onze online Privacykennisgeving. Indien vereist wordt u gevraagd om uw toestemming en, als u dat wilt, kunt u zich volledig afmelden voor op interessegebaseerde advertenties door cookie-instellingen of het permanent gebruikmaken van een browserinvoegtoepassing.

Gebruik van speciale functies of gebieden van onze websites Sommige van onze websites bevatten speciale functies, zoals enquêtes, gelicentieerde inhoud, online winkel of met een wachtwoord beveiligde gebieden. Specifieke privacyverklaringen kunnen op dergelijke websites van Univar voorkomen, inclusief maar niet beperkt tot onze beleggers- en carrièresites. Op dergelijke websites wordt u mogelijk gevraagd om akkoord te gaan met speciale voorwaarden over uw gebruik van de speciale functie of met een wachtwoord beschermde gebieden.Openbare forums We kunnen chatrooms, blogs, prikborden, mededelingenborden of soortgelijke openbare forums gebruiken waar u en andere gebruikers van onze website kunnen communiceren. Tenzij anders is vereist door geldende wet- of regelgeving, zijn de beschermingsmaatregelen die zijn beschreven in de online Privacyverklaring niet van toepassing op informatie (inclusief persoonlijke informatie) die u publiceert en/of vrijwillig deelt in deze openbare forums. Alle informatie die u deelt in een openbaar forum is openbare informatie en kan door iedereen bekeken of verzameld worden, inclusief derden die zich niet houden aan onze online Privacykennisgeving. Univar is niet verantwoordelijk voor gebeurtenissen die voortvloeien uit de verspreiding van informatie die u openbaar publiceert of via onze websites deelt.

Privacy van kinderen We verzamelen niet bewust informatie van kinderen voor het verkopen of promoten van onze producten of diensten. Bezoekers moeten een leeftijd van ten minste 18 jaar hebben om registratie- of enquêtegegevens in te dienen. Als u denkt dat iemand die jonger is dan achttien jaar persoonlijke contactinformatie naar Univar gezonden heeft, kunt u onmiddellijk contact met ons opnemen op het hieronder vermelde adres, waarna we redelijke inspanningen zullen leveren om die informatie spoedig uit onze databases te verwijderen.

Beveiliging Univar volgt standaardpraktijken voor het beveiligen van de informatie die we verzamelen om onbevoegde toegang, gebruik of de openbaarmaking van informatie te voorkomen. Deze beveiligingspraktijken omvatten technische, administratieve en fysieke beveiligingsmaatregelen. Univar neemt passende maatregelen voor het beschermen van de persoonlijke informatie in bezit van Univar tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Univar neemt commercieel redelijke voorzorgsmaatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en veiligheid van uw persoonlijke informatie te beschermen.

We hanteren ook procedures om met een vermeende inbreuk op de gegevensbeveiliging om te gaan. Wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn zullen we u en een eventuele toepasselijke regelgever op de hoogte stellen van een vermeende inbreuk op de gegevensbeveiliging.

•    SSL-beveiliging Sommige met een wachtwoord beveiligde gebieden van onze website vereisen een veilige verbinding met uw computer. We gebruiken een encryptietechnologie die Secure Socket Layers (SSL) genoemd wordt. Er wordt een beveiligde verbinding gehandhaafd totdat u het beveiligde gedeelte van de site verlaat. Univar kan de veiligheid van het verzenden van persoonlijke informatie over het internet niet garanderen.

•    Wachtwoordbeveiliging U bent zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoorden. We hebben het recht om te veronderstellen dat iemand die toegang tot een van onze websites  verschaft met behulp van een wachtwoord dat aan u is toegewezen, ook het recht heeft om dit te doen. U bent als enige verantwoordelijk voor de activiteiten van iedereen die onze websites bezoekt met behulp van een wachtwoord dat aan u toegewezen is. U moet uw wachtwoorden onmiddellijk wijzigen als u een risico ziet dat er inbreuk is gemaakt op uw wachtwoord.

Bewaring Uw persoonlijke informatie kan door Univar bewaard worden binnen de wettelijk vereiste tijdspanne. Daarna zullen we uw persoonsgegevens veilig vernietigen conform ons interne beleid en procedures.

Uw rechten Uw rechten, met betrekking tot uw persoonlijke informatie, omvatten het vermogen om:
•    toegang te hebben tot uw persoonlijke informatie en tot bepaalde andere aanvullende informatie waarop deze Privacykennisgeving gericht is;
•    uw persoonlijke informatie te corrigeren als blijkt dat deze onjuist of verouderd is;
•    uw persoonlijke informatie te laten verwijderen;
•    de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken of daar bezwaar tegen te maken, in het bijzonder wanneer de organisatie vertrouwt op haar legitieme belangen als de juridische basis voor de verwerking;
•    uw gegevens in een draagbaar formaat over te dragen, in het bijzonder wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of met automatische middelen uitgevoerd wordt;
•    een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
•    uw eerder verleende toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke informatie in te trekken; en
•    beperking van verwerking aan te vragen wanneer er een geschil is met betrekking tot de nauwkeurigheid of verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u op een van onze websites een account of een persoonlijk profiel hebt aangemaakt, moet u in staat zijn om al uw persoonlijke informatie in te zien en bij te werken. U kunt contact opnemen met ons als u andere persoonlijke informatie wilt inzien, bijwerken of corrigeren. We kunnen u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te verifiëren. In de meeste gevallen werken wij de informatie op aanvraag bij, als we geen reden hebben om uw aanvraag te beperken of weigeren zoals toegestaan of vereist door de wet of als we uw identiteit niet kunnen verifiëren.

Contact opnemen met Univar Voor het uitoefenen van alle relevante rechten, vragen of klachten kunt u op de volgende manieren contact opnemen met Univar:
•    E-mail naar Univars privacyprogramma op dataprivacy@univar.com; 
•    contact met de Global Privacy Counsel en functionarissen voor gegevensbescherming in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) op T +41 (0)58 360 7212 of dataprivacy.EMEA@univar.com; or
•    per post naar:
Privacy Program 
17411 NE Union Hill Road 
Redmond, WA 98052 USA 
T.A.V.  Information Protection Program Manager.

De AVG geeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder de lidstaat van de Europese Unie (of EER) waar u werkt, woont of waar een vermeende inbreuk op de gegevensbeschermingswetgeving heeft plaatsgevonden.

Uw privacyrechten in Californië De California Civil Code Section 1798.83, ook wel bekend als de "Shine The Light"-wet, geeft de klanten van Univar die ook inwoners van Californië zijn, toestemming om jaarlijks gratis informatie aan te vragen en te verkrijgen over de persoonlijke informatie (indien aanwezig) die Univar aan derden openbaar gemaakt heeft voor directe marketingdoeleinden in het voorgaande kalenderjaar. Indien van toepassing zal deze informatie een lijst omvatten met de categorieën persoonlijke informatie die gedeeld zijn en de namen en adressen van alle derden met wie Univar informatie gedeeld heeft in het voorgaande kalenderjaar. Als u inwoner van Californië bent en een dergelijke aanvraag wilt indienen, dan kunt u uw aanvraag schriftelijk indienen via de bovenstaande contactinformatie.

Wijzigingen in deze online privacykennisgeving Univar behoudt zich het recht voor om deze online Privacykennisgeving indien nodig te wijzigen door een herziene versie op onze websites te plaatsen. Deze wijzigingen worden van kracht op de publicatiedatum. 
messenger-icon

Hi, let us know if you have any questions as you visit our website.

ChemPoint reps are here to assist you